ประวัติ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

บทความพระเครื่อง

ประวัติ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

วัดโมลีโลกยาราม

ประวัติ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ


บทความพระเครื่อง “วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร” เป็น วัดโบราณ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้าง ในสมัยนั้นเรียกว่า “วัดท้ายตลาด” ด้วยอยู่ต่อจากตลาดเมืองธนบุรี

ครั้นสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่ฝั่งกรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษาทั้งที่วัดแจ้งและวัดท้ายตลาด ทรงตั้งพระมหาศรี วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) เป็นพระเทพโมลี และภายหลังได้สถาปนาเป็นพระพุทธโฆษาจารย์ มาเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด

ต่อ มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งพระอาราม พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดโมลีโลกสุธาราม” ภายหลังได้เรียกกันว่า “วัดโมลีโลกยาราม”

วัดโมลีโลกยาราม

บทความพระเครื่อง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดลำดับพระอารามหลวงให้วัดโมลีโลกยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร และได้เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินในปีพุทธศักราช 2458

วัด โมลีโลกยารามเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดเก่าแก่สมควรที่จะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้คงอยู่คู่พระราชวังเดิม แห่งกรุงธนบุรี เป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

วัดโมลีโลกยาราม

ประวัติ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

บทความพระเครื่อง ปัจจุบันวัดโมลีโลกยารามตั้งอยู่เลขที่ 2 หลังพระราชวังเดิม ริมคลองบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ด้วย สภาพภายในวัดโมลีโลกยารามด้านหน้าทางเข้าวัดอยู่เยื้องติดกับกองทัพเรือ และชุมชนวัดโมลีโลกยาราม ทำให้วัดมีความคึกคักพอสมควร แต่ด้วยสภาพพื้นที่รอบวัดล้วนเป็นสถานที่ราชการและมีชุมชนขนาดไม่ใหญ่โตนัก รวมทั้งเป็นเส้นทางที่มีรถประจำทางเพียงไม่กี่สาย ทำให้ในเวลากลางคืนจะค่อนข้างเงียบสงบ

บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่ม รื่น มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก ส่วนหน้ากุฏิพระสงฆ์แต่ละคณะ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ

ส่วนเรื่องสถานที่จอดรถ สำหรับเข้ามาติดต่อกิจธุระกับทางวัดหรือเดินทางมาร่วมพิธี ศพญาติมิตร มีระบบการจัดการที่ดี

บทความพระเครื่อง


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s