สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานวัดจัดงาน พิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติในหลวง พระราชินี

พระเครื่อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ประสานวัดจัดงาน พิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติในหลวง พระราชินี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยมีมติมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 6/2553 กำหนดวันจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดวัน-เวลา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปีพุทธศักราช 2553 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.00 น. ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 น. ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 16.00 น. ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 16.00 น. และครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้สำนักพุทธฯ แจ้งประสานไปยังทุกวัดให้ดำเนินการประกอบพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว ให้พระสังฆาธิการทุกระดับทุกรูปในกรุงเทพฯ ไปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ตามคู่มือประกอบพิธีมหามงคลที่มหาเถรสมาคมได้จัดพิมพ์ถวายไว้แล้ว อีกทั้งให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในช่วงวันดังกล่าวแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสม ให้วัดทุกวัดเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากทำวัตรสวดมนต์เย็น ตลอดปี พ.ศ.2553

ในการนี้ ที่ประชุมมหาเถรฯ ได้มอบหมาย พระพรหมเวที พระพรหมวชิรญาณ พระพรหมสุธี พระธรรมกิตติเมธี และพระธรรมวรเมธี เป็นผู้ประสานงานให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่เจ้าคณะผู้ปกครอง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในส่วนกลาง ให้สำนักพุทธฯ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงานและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนั้นๆ ในการประกอบพิธีมหามงคล

วัตถุมงคล พระเครื่อง

พระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s