พระพุทธปฏิมากร วัดตรีทศเทพ กทม.


พระพุทธปฏิมากร วัดตรีทศเทพ กทม.

http://www.AmuletCenter.com  พระเครื่อง โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง

พระพุทธปฏิมากร วัดตรีทศเทพ กทม.

“วัดตรีทศเทพ” สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2403 ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร (พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นตระกูล “สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา” ทรงสร้างวัดใหม่ขึ้นใกล้วังเหนือติดคลองบางลำพูด้านเหนือ แต่เมื่อก่อสร้างได้เล็กน้อย ยังไม่สำเร็จพระองค์ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน

ต่อมา ในปี พ.ศ.2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (พระองค์เจ้านพวงศ์ ต้นราชตระกูล นพวงศ์ ณ อยุธยา) ทรงสร้างต่อแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งสองพระองค์เป็นเจ้าพี่เจ้าน้อง ในพระมารดาเดียวกัน คือ ในเจ้าจอมมารดาน้อย ซึ่งเป็นเจ้าจอมองค์แรกในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเจ้าจอมก่อนทรงผนวชและก่อนเสวยราชสมบัติ มีจุด ประสงค์เกี่ยวกัน คือ สร้างวัดนี้เพื่ออุทิศแก่เจ้าจอมมารดาน้อย

เมื่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯให้พระยาราชสงคราม เป็นแม่กอง ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ได้พระราชทานนามวัดว่า วัดตรีทศเทพ มีความหมายว่า “วัดที่เทพทั้ง 3 องค์สร้างแล้วจึงสำเร็จ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร และกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส” ในการนี้ได้ทรงสร้างพระพุทธปฏิมากร ประธานถวายในพระอุโบสถแล้วโปรดฯให้สร้างพระพุทธปฏิมากรยืนปางอุ้มบาตร 2 องค์ เพื่ออุทิศฉลองพระองค์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร และกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ประดิษฐานไว้สองข้างพระพุทธปฏิมากร

วัดตรีทศเทพ ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 7 เดือนมกราคม 2492

วัดตรีทศเทพนี้ได้มีการปฏิสังขรณ์โดยลำดับมา และสิ่งก่อสร้างที่ก่อขึ้นใหม่มีกุฏิ 6 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 10 หลัง และได้จัดผังวัดใหม่แยกเป็นเขตพุทธวาส สังฆาวาส ฌาปนสถาน ปรับปรุงบริเวณวัดเทเป็นคอนกรีตและตัดถนนคอนกรีต ศาลาบำเพ็ญกุศลมี 3 หลัง คือ ศาลาโสภานิเวศน์ ศาลาสุประดิษฐ์นพวงศ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2522 และศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 ศาลาทั้ง 3 หลัง คอลัมน์เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทย

ด้วยสภาพภายในวัดตรีทศเทพ แม้จะไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางเท่าใดนัก แต่บริเวณรอบวัดโดยรวม มีความสะอาดสะอ้าน แลดูเจริญหูเจริญตา มีการจัดแต่งต้นไม้ขนาดกลางและเล็กอย่างเป็นระเบียบ สร้างความร่มรื่นยิ่งนัก สำหรับพระพุทธปฏิมากรประธานในพระอุโบสถวัด ตรีทศเทพ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ วัสดุหล่อด้วยโลหะผสม ขนาดหน้าตักกว้าง 2 ศอก 12 นิ้ว สูงจากฐานถึงพระรัศมี 2 ศอก 20 นิ้ว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วัดตรีทศเทพ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็น อย่างดี แม้จะไม่ได้เป็นวัดใหญ่โต แต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจอยู่บ้าง

ปัจจุบัน วัดตรีทศเทพ จะเปิดให้ผู้คนเข้ามาได้ตลอดทุกวัน ผู้เข้าเที่ยวชมสามารถจอดรถภายในวัดได้ อย่าง ไรก็ดี ขอแนะนำว่าอย่านำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจะดีกว่า เนื่องจากภายในวัดมีพื้นที่ไม่กว้างขวางเท่าใดนักและมีที่จอดรถอย่างจำกัด ท่ามกลางสังคมเมืองกรุงอันวุ่นวาย วัดเทพธิดาราม ยังคงเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามสำหรับนักท่องเที่ยว อันสะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวเมืองสยามโดยแท้

นอกจากความงดงามภายใน บริเวณวัด ยังมีพระอุโบสถ วิหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทั้งสิ้น

ที่มา คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ

วัตถุมงคล พระเครื่อง

พระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s