ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ

พระเครื่อง


ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ

http://www.AmuletCenter.com พระเครื่อง โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง

ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ

ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ

ประเพณี ง่ายๆ ที่ชาวพุทธควรรู้ แต่หลายคนนั้นไม่รู้ อย่างเช่น ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ มีโบราณประเพณี ที่เรียกว่า ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การจัดข้าวบูชาพระพุทธ” หมายถึง การบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวและอาหารอื่นๆ

โดยถือสืบต่อกันมาว่า สมัยพุทธกาล พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนิยมนิมนต์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระภิกษุสงฆ์เสด็จ ไปฉันภัตตาหารที่เคหสถานของตน

ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระบาลีว่า “พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ : พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน” เมื่อถึงเวลาถวายภัตตาหาร ก็นิยมจัดภัตตาหารถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง

เช่นเดียว กับปัจจุบันนี้ที่นิยมกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญงานมงคลตามบ้านเรือนคฤหบดี เมื่อถึงเวลาถวายภัตตาหาร ก็นิยมจัดภัตตาหารถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง และจัดภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์นอกนั้นอีกส่วนหนึ่ง

แม้ว่าพระ พุทธเจ้าจะได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ยังนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานสงฆ์แทนพระ พุทธองค์ในพิธีบำเพ็ญบุญต่างๆ ทุกอย่างเช่นเดียวกันกับสมัยพุทธกาล

วัตถุมงคล พระเครื่อง

พระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s