พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

https://amuletnews.wordpress.com

พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

บทความพระเครื่องขอแนะนำพระพุทธเบญจนวมงคลฯ วัดลาดขาม  “วัดลาดขาม” อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมศิลปากร ที่ได้คำนวณจากวัตถุโบราณ ซากปรักหักพังของเจดีย์

ตามประวัติ เล่าขานกันมาว่า เมื่อครั้งที่พม่ายกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ในสมัยนั้น ได้ตีเมืองทองผาภูมิ (วัดดงสักลิ่นถิ่น) และเมืองท่ากระดาน

ด้วยความหวาดกลัว ชาวบ้านได้หนีขึ้นไปหลบอยู่บนเขาส่วนหนึ่ง ณ หมู่บ้านหนองหอย

ทัพ พม่าเดินทางตามลำน้ำแควน้อย ใช้แพเป็นพาหนะเข้าตีกาญจนบุรีเก่า โดยยกทัพขึ้นที่บ้านเก่า ทำให้ชาวบ้าน ได้ละทิ้งถิ่นฐานลงมาอยู่กลอนโด ทัพพม่าได้ลัดเลาะมาตามชายเขา แล้วได้ยกทัพประชิดแม่น้ำแควใหญ่ ตรงข้ามเมืองกาญจน์เก่า

ชาวบ้านดอนเจดีย์ พังตรุ ทุ่งสมอ หนองขาว หนองสาหร่าย ลาดขาม บ้านทวน ได้ยกพวกไปช่วยเมืองกาญจนบุรีเก่าต้านพม่า เพื่อรอทัพหลวงซึ่งมาตั้งทัพอยู่ที่บ้านทัพหลวง จ.นครปฐม

แต่กว่า ทัพหลวงจะยกมาถึงกาญจนบุรีก็เสียเมืองแล้ว ด้วยน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ พม่าผ่านเข้าตีกาญจนบุรี (เก่า) ชาวบ้านแห่งทุ่งลาดหญ้า หนองขาว ดอนเจดีย์ ทุ่งสมอ หนองสาหร่าย พนมทวน ลาดขาม พังตรุ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันรบกับพม่าอยู่หลายเดือน

พม่าเห็นว่าคนไทยมี กำลังเข้มแข็ง ทั้งช้าง ม้า วัว ควาย จึงคิดหากลวิธี โดยการให้กำลังส่วนหนึ่งของพม่าปิดกั้นแม่น้ำสายบ้านทวน (ปัจจุบันขุดลอกเป็นคลองจระเข้สามพัน) เพื่อให้ชาวบ้านและช้าง ม้า วัว ควาย อดน้ำจะได้เกิดความระส่ำระสาย ง่ายแก่การโจมตี และอีกส่วนหนึ่งปลอมตัวเข้าไปในหมู่บ้าน ซึ่งรู้มาว่าคนไทยบางหมู่ บ้านไม่ถูกกัน จึงใช้อุบายยุยง ทำให้คนไทยแตกความสามัคคี ให้ง่ายต่อการเข้าตีเมือง

ครั้นเมื่อพม่าปิดกั้นแม่น้ำสายบ้านทวน แล้ว ได้ยกเข้าตีเมืองและเผาหมู่บ้าน ทำลายวัดวาอาราม เอาทรัพย์สินมีค่าไป วัดและบ้านลาดขามจึงร้างนับแต่นั้นมา

จนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542 พระอาจารย์เพลิน เตชธัมโม ได้ธุดงค์มาพบซากปรักหักพัง จึงเกิดความคิดที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงได้ปักกลดใต้ร่มไม้บริเวณวัดลาดขามและทำการบูรณปฏิสังขรณ์

ด้วยแรงศรัทธาจากตระกูลพวงปทุมานนท์ พร้อมหมู่คณะญาติโยม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะจากวัดเก่าที่ร้าง จนเริ่มมีกุฏิเสนาสนะให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาเป็นที่ศึกษาธรรมสืบไป

ปัจจุบัน วัดลาดขาม ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ ประเภทหินขัด กำไลสำริด ภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 2,000-3,000 ปี แผ่นดินเผา รูปท้าวกุเวร ภาพพระโพธิสัตว์ ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา สมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งเป็นที่นับถือในศาสนาพุทธด้วย

วัดลาดขาม เป็นที่ประดิษฐาน “พระ พุทธเบญจนวมงคลกาญจน์” หรือ “หลวงพ่อพระพุทธเจ้าแสนเหรียญ” เป็นพระพุทธรูปปางพิชิตมาร ขนาดความสูง 87 นิ้ว หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว องค์ปฏิ มากรสร้างด้วยเหรียญสตางค์แดง เหรียญรัชกาลที่ 5 เหรียญรัชกาลที่ 8 เหรียญรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้มาจากการที่ประชาชน มีความศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อนำมาสร้างองค์พระพุทธเจ้าแสนเหรียญองค์นี้

หม่อมเจ้าหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ องค์อุปถัมภ์ประทาน นาม พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์

วัดลาดขาม ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ต.พนม ทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษ ฐาน ณ วัดลาดขาม เพื่อเป็นที่สักการบูชายึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ-สามเณร พุทธศาส นิกชนสืบไป

วัดลาดขาม ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ภายในวัด มีผู้ที่มาอธิษฐานขอนำไปต้มดื่มกินและอาบ เชื่อว่าจะทำให้หายจากโรคภัยต่างๆ

เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่ง คือ น้ำในบ่อที่กล่าวมานี้ มีการเปลี่ยนสีได้โดยธรรมชาติ ตอนเช้าน้ำในบ่อก็เป็นสีหนึ่ง พอตกเย็นก็เปลี่ยนเป็นอีกสี หนึ่ง บางวันก็มีถึงสามสี เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าน้ำในบ่อเปลี่ยนสีได้

ที่มา คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ
ยุทธศักดิ์ สุขเจริญ

บทความพระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s