พระนารายณ์ทรงปืน พุทธคุณเด่นด้านอำนาจ

บทความพระเครื่อง

พระนารายณ์ทรงปืน พุทธคุณเด่นด้านอำนาจ

http://www.AmuletCenter.com

 

พระตรัยรัตนมหายาน หรือที่นักเลงพระเรียกชื่อกันว่า พระนารายณ์ทรงปืน มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อบูชาพกพาอาราธนาติดตัวแล้วหยุดอาวุธต่างๆ เช่น หยุดลูกปืน เป็นต้น พุทธลักษณะ พระปางนาคปรกประทับนั่งสมาธิ เบี่ยงซ้ายพระ พุทธองค์มีปัญญาบารมี ยื่นพระกรขวาถือพระคัมภีร์ ซ้ายถือดอกบัว เบี่ยงขวามีอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ยืนสี่กร 2 มือบนถือลูกประคำและพระคัมภีร์ 2 พระกรล่างถือดอกบัวและคนโทน้ำอมฤต รูปแบบทั้งสามอยู่ในฐานทรงกลีบบัว มีลายกระหนกปั้นแบบลายนูนต่ำเป็นศิลปะของขอม (พุทธศตวรรษที่ 15-18)

พระสมัยขอมนี้สร้างอย่างลัทธิมหายาน พระประธานองค์กลางหมายถึงพระอาทิพุทธหรือพระพุทธองค์นั่นเอง ปางนาคปรกหมายเอาตอนที่พุทธองค์เสด็จไปประทับเสวยวิมุตติ สุข ณ ร่มไม้จิก มุจลินท์ พญานาคราช จึงมาล้อมพระกายด้วยขนดวน 7 รอบ สำแดงฤทธิ์แผ่พังพานใหญ่ เพื่อปรกพระเศียรพุทธองค์ ด้วยหมายจะป้องกันหมอกน้ำค้างและแสง แดด เพื่อไม่ให้แสงแดด ลม ฝน ถูกพระวร กายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาค ขณะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขัดสมาธิบนบังลังก์ รูปปัญญาบารมียืนเบี่ยงซ้าย หมายถึงว่าพระพุทธองค์ทรงปัญญายอดเยี่ยมเหนือใดๆ ในจักรวาล พระกรขวาถือพระคัมภีร์ ได้แก่พระสัทธรรมเพื่อสั่งสอนกับมวลมนุษย์ทุกรูปทุกนามให้อยู่ในศีลธรรม ละชั่ว ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พระกรซ้ายถือดอกบัว คือพระ พุทธภูมิอันประกอบด้วย พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คู่กับพระสัทธรรม ตามหลักของมหายาน รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยืนเบี่ยงขวาสี่กรนั้น แสดงถึงการโปรดสัตว์ เพราะอว โลกิเตศวรมีปณิธานว่า ถ้าแม้นโลกยังมีสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์ ยากลำบากอยู่ที่ใด พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ก็จักไม่ขอปรารถนาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ พระอวโลกิเตศวร พระพิมพ์แบบต่างๆ ของ สมัยขอม จึงปรากฏพระโพธิสัตว์มีสี่กร ความหมายเพื่อเป็นมงคล

 


http://www.AmuletCenter.com

พระนารายณ์ทรงปืน พุทธคุณเด่นด้านอำนาจ

 

“สี่กร” คือ 1.พระกรถือลูกประคำ หมายถึงต้องละกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้น และสั่งสอนกับสรรพสัตว์ทั่วจักรวาล 2.พระกรที่ถือพระคัมภีร์ คือต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ ในสากลพิภพ 3.พระกรที่ถือหม้อน้ำอมฤต หมายถึงจักต้องโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นความยากความจน ความทุกข์ ความไม่สบายอกสบายใจ ให้มลายหายสิ้น 4.พระกรที่ถือดอกบัว หมายถึงได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว

วัตถุที่นำมาจัดสร้างมีโลหะ นวโลหะ สัตตโลหะ เบญจโลหะที่เป็นมงคล จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และดินเผาจากสถานที่เป็นมงคล นำมาจัดสร้างจึงมีทั้งเนื้อชิน เนื้อสำริด เนื้อดินเผา สีจึงมีหลายสีแล้วแต่การเผาของไม้มงคล ไฟแก่ ไฟอ่อน บางองค์มีหลายสี บางองค์ดำทั้งองค์ บางองค์แดงทั้งองค์ บางองค์ขาวทั้งองค์ มีทั้งเนื้อหยาบ และละเอียด เนื้อสำริดสีดำสนิท เนื้อเหลืองขาวเรียกว่าสำริดทอง เพราะแก่ทองคำ สำริดเงิน เพราะแก่เงิน


http://www.AmuletCenter.com

พระนารายณ์ทรงปืน พุทธคุณเด่นด้านอำนาจ

พุทธคุณนิยมในด้านแคล้วคลาด และเป็นมหาอุดอยู่ปืน บางท่านเรียกนารายณ์ทรงปืน บางท่านเรียก “แผงนารายณ์” ซึ่งคงจะเรียกตามที่เห็นพระอวโลกิเตศวรมีสี่กรเลยเข้า ใจเอาว่าเป็นพระนารายณ์ เพราะรู้กันทั่วไปว่าพระนารายณ์มีสี่กร ประกอบกับเป็นสมัยขอมพบที่จังหวัดลพบุรีมาก ขอมนั้นนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ความคิดที่เข้าใจว่าพระนารายณ์ ในศาสนาพราหมณ์ มีวัตถุ ฯลฯ (คือพระคัมภีร์และคนโทน้ำอมฤต) ก็เลยเข้าใจว่าเป็นอาวุธ ชื่อนารายณ์ทรงปืนก็เลยเกิดด้วย

ดังนั้น สำหรับพุทธานุภาพด้านมหาอุดและแคล้วคลาดนั้นเป็นที่น่าสนใจ เพราะขอมสมัยนั้นเรืองด้วยวิทยาการและอิทธิฤทธิ์ ลัทธิมหายานนั้นก็มีธานีสำหรับร่ายเพื่อก่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์มากมาย ฉะนั้นพระพิมพ์ขอมแบบนี้จึงเชื่อกันว่ามีคงกระพันสูงมาก ผู้ที่ห้อยบูชาประจำเล่าว่าเขาเคยถูกลอบยิงแต่ไม่ปรากฏว่ากระสุนออกจากลำ กล้อง ในที่สุดคนร้ายที่ถูกจ้างมานั้นขวัญเสียหนีเอาตัวรอด และทิ้งปืนให้เป็นสมบัติของเขาไว้ เมื่อตอนทางการเปิดกรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา ก็ได้พบพิมพ์นี้ ปรากฏว่าถึงกับแย่งกันเช่าบูชาจากกรมศิลปากร จนพระไม่พอจ่ายแจก

วัตถุมงคล “พระไตรรัตนมหายาน” หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “นารายณ์ทรงปืน” มีหลายยุค หลายสมัย หลายกรุ หลายเนื้อ หลายอาจารย์ พุทธคุณโดยรวมแล้วมีอานุภาพโดดเด่นในเรื่องของอยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันเสนียดจัญไร ป้องกันภูตผีปีศาจ ป้องกันการกระทำของผู้ที่มีอวิชชา ลมเพลมพัด เพิ่มพูนในเรื่องของยศตำแหน่ง หน้าที่การงาน ทรัพย์สินเงินทอง และอำนาจตบะเดช

ที่มา นสพ.ข่าวสด

บทความพระเครื่อง


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s