สรุปข่าวพระเครื่อง จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. 2553

สรุปข่าวพระเครื่อง จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. 2553

http://www.amuletcenter.com

สรุปข่าวพระเครื่อง จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. 2553

1.- วัดปทุมวนาราม-วัดไผ่เงินโชตนาราม

ข่าวพระเครื่องใน รอบขวบปี 2553 ชื่อของวัดทั้ง 2 แห่งนี้ตกเป็นข่าวเกรียวกราว ดังกระฉ่อนไปทั่วประเทศ หนึ่งคือ ‘วัดปทุมวนาราม’ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในช่วงที่กลุ่ม นปช.ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ที่แยกราชประสงค์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553

กระทั่งวันที่ 15 พ.ค. เริ่มมีกระแสข่าวว่าจะมีการสลายการชุมนุม วัดปทุมวนารามได้รับการติดต่อจาก นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอให้วัดเป็นเขตอภัยทาน

‘วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร’ หรือวัดสระปทุม ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2400

บริเวณโดยรอบวัดปทุมวนารามเป็น ชุมชนที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์และหน่วยงานราชการตั้งเรียงรายรอบวัด ประกอบกับบริเวณหน้าวัดเป็นที่ที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ทำให้บรรยากาศมีความอึกทึกจอแจเป็นอย่างมากแต่แล้วเมื่อเกิดเหตุสลายการ ชุมนุม ในวันที่ 19 พ.ค. สถานที่พักพิงกลับกลายเป็นดินแดนมรณะ พบผู้เสียชีวิต 6 ศพในคราวเดียวกัน มีหลักฐานและพยานระบุว่าเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่ ศอฉ.บนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส

http://www.amuletcenter.com

สอง คือ ‘วัดไผ่เงินโชตนาราม’ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ

ตกเป็นข่าวเศร้าสะเทือนใจ เมื่อมีการพบซากทารกในสถานที่บรรจุศพของวัดไผ่เงินโชตนาราม จำนวน 2,000 กว่าซาก ไม่น่าเชื่อว่าเมืองพระพุทธศาสนาจะมีการสร้างบาป ด้วยการ “ทำลายชีวิตทารก” ก่อนจะได้ลืมตาดูโลกกันมากมายถึงเพียงนี้ ส่งผลให้ ‘วัดไผ่เงินโชตนาราม’ โด่งดังไปในพริบตา

วัดไผ่เงินโชตนารามมี ประวัติที่น่าสนใจ คือ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระยาโชฏิกราช (เจ้าสัวบุญมา) ข้าหลวงเดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดพระยาไกร เสร็จแล้วจึงน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงนามว่า ‘วัดโชตนาราม’ ต่อมาเมื่อพุทธ ศักราช 2482 บ้านเมืองในตอนนั้นได้มีการเวนคืนที่ดินบริเวณคลองเตยเพื่อสร้างท่าเรือ คลองเตย ในการนั้นมีวัดที่จะต้องถูกรื้อถอนยุบไปหลายวัด

หนึ่งในนั้นคือ วัดเงินที่ต้องถูกรื้อถอน โดยทางการได้ให้ วัดเงินกับ วัดไผ่ล้อม เดิมมารวมกันกลายเป็น ‘วัดไผ่เงินโชตนาราม’ หลังตกเป็นข่าวเกรียวกราวได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเด็นการทำแท้ง หรือการกระทำที่เห็นแก่ได้ของคนกลุ่มหนึ่งทำให้วัดเสียชื่อเสียง

http://www.amuletcenter.com

2.- สถาปนา 2 สมเด็จพระราชาคณะ

ข่าวพระเครื่องเนื่อง ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 2 รูป คือ

1.พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภัททจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

2.พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี กล่าวได้ว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่คอยเป็นผู้รับสนองธุระและปฏิบัติงานคณะสงฆ์อย่างมิขาดตกบกพร่อง รับแบ่งเบาภาระช่วยผ่อนงานพระเดชพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและคณะกรรมการมหา เถรฯ ให้เบาลง

ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สิริอายุ 80 ปี พรรษา 60 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และกรรมการมหาเถรสมาคม ส่วนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สิริอายุ 62 พรรษา 42 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ, เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) รองแม่กองธรรมสนามหลวง, กรรมการมหาเถรสมาคม

http://www.xn--22cej4gzaby6cyaq5dzf9dj.com/

3.- วาทกรรมทำพิษ ‘อภิสิทธัตถะ’

กลายเป็นเรื่องขึ้นมา เมื่อ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ (คสป.) กล่าวยกย่อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า “การสร้างความปรองดอง หรือปฏิรูปประเทศ ถ้าทำได้จะเป็นนายอภิสิทธัตถะ”

จากวาทกรรมดังกล่าวทำให้องค์กรพุทธ ออกมาเคลื่อนไหว เนื่องจากเห็นว่าคำพูดดังกล่าวไม่เหมาะสม เอาพระนามเดิมของพระพุทธเจ้ามาใช้ ถือเป็นการจาบจ้วง ลบหลู่ เหยียดหยามพระบรมศาสดา ผู้กล่าวเช่นนี้ควรถูกประณามจากชาวพุทธทั่วประเทศและทั่วโลก พร้อมกับจี้ให้นายไพบูลย์ออกมายอมรับผิดและขอโทษต่อพุทธศาสนิกชนอย่างเป็น ทางการ

ข่าวพระเครื่องนาย ไพบูลย์ยอมรับว่า ได้กล่าวเช่นนั้นจริง พร้อมเดินทางไปขอขมาที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ด้วยการนำพานดอกไม้ถวายต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อขอขมาต่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูป หลังจากนายไพบูลย์ยอมรับผิด ขอขมาชาวพุทธแล้ว องค์กรชาวพุทธฯ ก็ไม่ติดใจ ยอมให้อภัย

4.-น้ำท่วมเกาะเกร็ด-วัดบางจาก

ปัญหาน้ำท่วมสร้างความเดือดร้อนไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ “เมืองนนทบุรี” ก็โดนเต็มๆ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทุกข์หนัก หลายคนได้เห็นมากับตาแหล่งท่องเที่ยวอย่าง “เกาะเกร็ด” พื้นที่บางจุดกลายสภาพเป็นลำคลอง ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางแทนรถ

วัดบางจาก ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมเกาะเกร็ด ได้ ทางเข้าวัดก็เปลี่ยนสภาพจากถนนเป็นลำคลองเช่นกัน การสัญจรผ่านไปมาต้องใช้เรือพาย ส่งผลทางจิตใจและความเป็นอยู่กับผู้คนในชุมชนอย่างหนัก ภายในวัดโดน น้ำท่วมเกือบทั้งหมด เหลือรักษาไว้ได้เพียงอุโบสถหลังเก่าที่ทางวัดต้อง ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าใช้เครื่องสูบน้ำออกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อค้ำดวง-หนุนดวง” ไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

พระครูกิตตินนทคุณเจ้าอาวาสวัดบางจากกล่าว ว่า น้ำท่วมวัดครั้งนี้ สร้างความเสียหายอย่างหนัก หลังน้ำลดต้องระดมทุนทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดผุพัง ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก

ข่าวพระเครื่องวัดบางจาก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.นนทบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 เดิมวัดบางจากสร้างอยู่ริมคลองบางภูมิ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด เป็นวัดของชาวรามัญ เพราะสมัยเมื่อชาวมอญอพยพเข้ามาในประเทศ ไทยได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ด หลังจากนั้นชาวมอญจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของประชาชนในแถบนั้น พื้นที่ตั้งของวัดเป็นที่ราบลุ่มติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทางทิศใต้ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะสถานต่างๆ

5.- พระปราโมทย์ ปาโมชโช

เป็นเรื่องอื้อฉาวอีกครั้ง ‘พระปราโมทย์ ปาโมชโช’ พระนักเทศน์ชื่อดัง เจ้าสำนักสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถูก นายเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้สอบสวนพฤติกรรม

กล่าวหาว่าพระนักเทศน์คนดังโอนเงินทำบุญ ซื้อที่ดินและเงินสำนักสวนสันติธรรม 100 ล้านบาท ให้ นางอรนุช สันตยากร อดีตภรรยา ซึ่งบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่สวนสันติธรรม อีกทั้งยังโอนที่ดินของสำนักให้นางอรนุชด้วย รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายหลอกลวง อวดอ้างอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน

ข่าวพระเครื่องนอก จากนี้ น.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง ไฮโซนักเขียนดัง ที่เคยเป็นศิษย์ใกล้ชิด ยังได้ร้องเรียนพฤติกรรมการธุรกรรมการเงินที่ไม่โปร่งใสของสวนสันติธรรมและ นางอรนุชด้วย

ก่อนหน้านี้ น.ส.ฐิตินาถที่เคยเป็นศิษย์ใกล้ชิด ได้ตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมายกับพระปราโมทย์ และนางอรนุช สันตยากร

ให้ สำนักงานทนายความยื่นข้อเรียกร้องขอคืนเงินบริจาคของน.ส.ฐิตินาถและมารดา จำนวน 4,360,000 บาท ที่ระบุว่า ได้เคยบริจาคในช่วงปี 2547 เพื่อสร้างวัด แต่กลับไม่มีชื่อผู้ร้องเป็นผู้บริจาค กลายเป็นชื่อนางอรนุชเป็น ผู้บริจาคแทน ทั้งที่พระปราโมทย์และนางอรนุชเป็นผู้รับเช็คธนาคาร

อย่าง ไรก็ตาม หลังจากที่ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการเพื่อให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมพระ ปรา โมทย์ ผู้ว่าฯ ชลบุรีได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยให้นายอำเภอศรีราชาเป็นประธาน  ส่วนคณะสงฆ์ โดยพระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) ได้เป็นประธานตรวจสอบคำสอนของพระปราโมทย์ว่าเข้าข่ายอวดอุตริฯ หรือไม่

ต่อมาได้สรุปผลออกมาว่าคำสอนของพระ ปราโมทย์ไม่ได้เข้าข่ายการอวดอุตริฯ ส่วนเรื่องธุรกรรมการเงินที่ไม่โปร่งใส ยังคงอยู่ในการพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมาย ผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไป

ข่าวสารวงการพระเครื่อง ที่มา ข่าวสด

More info at ข่าวพระเครื่อง

Full story is here พระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s